Karolina Tytko, FAKTY, NAUKA, WIARA… Zapraszamy do lektury

Opublikowano: 4 komentarzeOpublikowano w: Media

Fakty, nauka, wiara… „To książka o miłości […],, która ratuje życie“1. „Nie jest tak, że mamy wolność wyboru zajęcia się tym czy tamtym, ale wolność uczynienia tego, co konieczne lub nieuczynienia niczego“2. Treść pierwszych siedmiu rozdziałów omawianej książki przedstawia historię i genezę cierpienia konkretnego człowieka. U podstaw takich okoliczności i sytuacji, nie znajdujemy zawsze pełnej […]

W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ (wiersz wybrała Maria Lisewska-Jaworska)

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Czemu ta przepaść, która braci dzieli Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli, Tak jest bezbrzeżną, jako oceany, A taką straszną, jak rozwarte rany?… Czemu jej zrównać, zapełnić nie mogą Wybuchy pomsty ogniów swych pożogą? Czemu jest zawsze, jak rozpacz, bezdenna, A jak nienawiść, okropna, płomienna? ∗ ∗ ∗ Krwią swoją ludzkość zalewa ją co dnia W […]

Wisława Szymborska, MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne, czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne – co świat ma z dwoj­ga lu­dzi, któ­rzy nie wi­dzą świa­ta? Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi, pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni, że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co? za nic; świa­tło pada zni­kąd – dla­cze­go wła­śnie na tych, […]