Klaudia Karpiel, Kobiety marca

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Bywają kobiety które przeglądają się w kalendarzu, szukając własnego miejsca urodzenia, niekiedy celu, móc nazwać się chociaż po imieniu. Bywają kobiety, które odczytują się w marnej prasie, wyrywając życie z kontekstu, by zapobiec jakiejś stracie. Pragną być opiewane na każdej stronie, choć żaden tytuł nie świadczy prawdziwie o nich. Czasem stają się popularne, a niekiedy […]

Jadwiga Bacia, Nauczycielką zostałam dla sławy i pieniędzy

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Społeczeństwo

Aby rozpocząć ten tekst, sięgnęłam do źródła, czyli wytłumaczeń słowa POWOŁANIE, którym chciałabym się zająć w kontekście zawodu nauczyciela. I tak słownik języka polskiego PWN mówi: powołanie «zdolność i zamiłowanie do czegoś; też: przeświadczenie jakiejś osoby o tym, że wybrany zawód, droga życiowa są dla niej najwłaściwsze»1, Dobrze znana szczególnie uczniom Wikipedia podaje: Powołanie – […]