W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ (wiersz wybrała Maria Lisewska-Jaworska)

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Czemu ta przepaść, która braci dzieli Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli, Tak jest bezbrzeżną, jako oceany, A taką straszną, jak rozwarte rany?… Czemu jej zrównać, zapełnić nie mogą Wybuchy pomsty ogniów swych pożogą? Czemu jest zawsze, jak rozpacz, bezdenna, A jak nienawiść, okropna, płomienna? ∗ ∗ ∗ Krwią swoją ludzkość zalewa ją co dnia W […]

Wisława Szymborska, MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne, czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne – co świat ma z dwoj­ga lu­dzi, któ­rzy nie wi­dzą świa­ta? Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi, pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni, że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co? za nic; świa­tło pada zni­kąd – dla­cze­go wła­śnie na tych, […]

Jadwiga Bacia, DZIECKO W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Technologie

Telefon komórkowy, tablet, komputer… To sprzęty, którym potrafią się posługiwać najmłodsze dzieci. Dotykowy ekran sprawia, że nawet maluch może swobodnie poruszać się między aplikacjami i stronami internetowymi. Potrafi odszukać ulubioną bajkę czy piosenkę. Jesteśmy zewsząd bombardowani reklamami, teledyskami. Za zakupy w sklepie płacimy coraz częściej skanując towar na intuicyjnym ekranie, a rachunki regulujemy poprzez bankowość […]