• Społeczeństwo

    O wolontariacie słów kilka

    Tekst: Urszula Białka. Wolontariat jest pewnego rodzaju misją, którą człowiek podejmuje na rzecz drugiej osoby. Jest to piękne działanie pokazujące, że istnieją ludzie dobrego serca, i co najważniejsze dowodzi tego, że potrzebujący pomocy nie zostają sami ze swymi problemami. Mogą liczyć na pomoc wolontariuszy. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest na pewno to, że oferowana pomoc jest bezinteresowna. Osoba decydująca się poświęcić swój czas, pracę i energię nie domaga się zapłaty za to, co robi. A w zamian otrzymuje coś więcej – satysfakcję ze swego działania! Ponadto wolontariusz zdobywa nowe doświadczenia, poznaje różne sytuacje, i być może staje się wrażliwszy na otaczający go świat. Praca wolontaryjna umożliwia poznanie różnych ludzi, przez…