Wisława Szymborska, MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne, czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne – co świat ma z dwoj­ga lu­dzi, któ­rzy nie wi­dzą świa­ta? Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi, pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni, że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co? za nic; świa­tło pada zni­kąd – dla­cze­go wła­śnie na tych, […]

Marcin Godawa, PO TYM

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Po tym Dobrze, że cię tu nie ma: potrzebne ci czoło,W którym by się o zmarszczki nie potykały myśli.Filozof ściany z ciszy chce mieć w swojej szkole.Niech zatem, gdy cię spotkam, będzie już po wszystkim. Jeśli przeminie w klonie jakaś część koloru, To nie ze względu na mnie. Nie jest też w zwyczaju, By coś […]