Agnieszka Czernik, Ż JAK ŻYCIE

Nie podoba mi się to, co Kościół rzymsko – katolicki w Polsce przez ostatnie 30 lat zrobił z piątym przykazaniem. Sprowadził przesłanie: „Nie zabijaj!” wyłącznie do aborcji albo eutanazji, nie zastanawiając się kompletnie nad sytuacją ludzi znajdujących się pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami: już narodzonych, dla których jeszcze nie nastała chwila śmierci. <czytaj dalej>

Julia Żaba, TRADYCJA ROZUMEM NARODU

Teskt: Julia Żaba | Historia naszego kraju składa się nie tylko z tych charakterystycznych i przełomowych wydarzeń politycznych, których daty i miejsca poznawaliśmy przez lata nauki, ale przede wszystkim z licznych tradycji, których kontynuowania pilnowały przez wieki kolejne pokolenia. Poniżej znajdziesz ich kilka – jedne mają zaskakujące znaczenie, inne – krótką, ale ciekawą historię. <czytaj dalej>

Wychowanie moralne dziecka

Tekst: Beata Bukowska | Grafika: Katarzyna Ociepska

Wydaje się ono formacją zaniechaną, a nawet nieobecną w procesie wychowawczym. Tymczasem wychowanie moralne stanowi wewnętrzną formę każdego rodzaju wychowania – a więc fizycznego, umysłowego, społecznego, kulturalnego czy światopoglądowego, ponieważ we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia oczekuje się etycznego, czy też moralnego postępowania. <czytaj dalej>