Z miłości do Słowa

Opublikowano: Opublikowano w: Historia, Język, Persona, Religia

Tekst: Dorota Kumorek | Jeden z najwybitniejszych myślicieli chrześcijańskiej Europy, żyjący prawie 800 lat temu, dominikanin, teolog, filozof, klasyk scholastyki, mistyk, poeta, mistrz prozy, profesjonalista zasiadający na katedrze teologii, twórca teologicznej doktryny uzasadniającej nadrzędność władzy kościelnej nad świecką, w której podkreślał, że podstawą papieskiego dominatu muszą być tezy elastyczne, nie lekceważące realiów rzeczywistości… <czytaj dalej…>

Zapożyczone…

Opublikowano: Opublikowano w: Język

Tekst : Dorota Maria Berlik   Czym są zapożyczenia? Nowy Słownik Języka Polskiego definiuje je jako obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe oraz związki frazeologiczne[1] Istnieje kilka kryteriów podziału zapożyczeń. Ja ograniczę się jednak tylko do zapożyczeń ze względu na pochodzenie, a zawężając do – a n g l i […]

Jeszcze coś innego…

Opublikowano: Opublikowano w: Persona

Kwestie dyskutowane Z Piotrem Tytko rozmawia Karolina Tytko   K: Zacznę może od zupełnie czegoś innego, od przeciwieństwa mądrości… Co o tym myślisz? P: Najszybciej nasuwa mi się na myśl głupota. K: No tak, choć to zależy co mamy na myśli mówiąc: głupota, czy mądrość. P: Jeśli postrzegać głupotę jako brak wiedzy, to nie jest […]