W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ (wiersz wybrała Maria Lisewska-Jaworska)

Czemu ta przepaść, która braci dzieli Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli, Tak jest bezbrzeżną, jako oceany, A taką straszną, jak rozwarte rany?… Czemu jej zrównać, zapełnić nie mogą Wybuchy pomsty ogniów swych pożogą? Czemu jest zawsze, jak rozpacz, bezdenna, A jak nienawiść, okropna, płomienna? ∗ ∗ ∗ Krwią swoją ludzkość zalewa ją co dnia W […]

Wisława Szymborska, MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne, czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne – co świat ma z dwoj­ga lu­dzi, któ­rzy nie wi­dzą świa­ta? Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi, pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni, że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co? za nic; świa­tło pada zni­kąd – dla­cze­go wła­śnie na tych, […]

Urszula Edyta Mastek, WIERSZE Z TOMIKU POEZJI „DREWNIANA KSIĘŻNICZKA”

Wejście w dorosłość …    Biegnę do Ciebie Gubię kapelusz z marzeń Wieszam się na twojej szyi Przykrywasz mnie prześcieradłem skóry   Paź królowej sięga po koronę drzewa Kwitnące latawce wiatr przechyla chce porwać za mocno ziemia tuli się do korzeni nie odlecą   Przyglądam się twoja skóra – sztuczne tworzywo wodoodporne wrażliwe na temperaturę […]

Marcin Godawa, PO TYM

Po tym Dobrze, że cię tu nie ma: potrzebne ci czoło,W którym by się o zmarszczki nie potykały myśli.Filozof ściany z ciszy chce mieć w swojej szkole.Niech zatem, gdy cię spotkam, będzie już po wszystkim. Jeśli przeminie w klonie jakaś część koloru, To nie ze względu na mnie. Nie jest też w zwyczaju, By coś […]