Klaudia Karpiel, Kobiety marca

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Bywają kobiety które przeglądają się w kalendarzu, szukając własnego miejsca urodzenia, niekiedy celu, by móc nazwać się chociaż po imieniu. Bywają kobiety, które odczytują się w marnej prasie, wyrywając życie z kontekstu, by zapobiec jakiejś stracie. Pragną być opiewane na każdej stronie, choć żaden tytuł nie świadczy prawdziwie o niej. Czasem stają się popularną, a […]

W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ (wiersz wybrała Maria Lisewska-Jaworska)

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Czemu ta przepaść, która braci dzieli Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli, Tak jest bezbrzeżną, jako oceany, A taką straszną, jak rozwarte rany?… Czemu jej zrównać, zapełnić nie mogą Wybuchy pomsty ogniów swych pożogą? Czemu jest zawsze, jak rozpacz, bezdenna, A jak nienawiść, okropna, płomienna? ∗ ∗ ∗ Krwią swoją ludzkość zalewa ją co dnia W […]