• Humor

    Małgorzata Wiernasz, STAROŻYTNOŚĆ (MINIATURKI LIRYCZNE)

    JOŃCZYCY Raz się grupa Jończyków w barze naparzała, o to, na jakiej zasadzie cały wszechświat działa. Tłukąc się koło bufetu stłukli talerz z Miletu, na czym historia sztuki wielce ucierpiała. SOKRATES Za najmędrszego Sokrates uznany człowieka prawdziwości słów Pytii jął zaraz dociekać. A im więcej spotykał na swej drodze ludzi, tym większe przekonanie jęło się w nim budzić, że żaden z jego rozmówców nie udaje Greka. SOKRATES Raz Sokrates w swym domu taką ucztę wyprawił, że nawet żonę Ksantypę w zdumienie tym wprawił. A gdy rano obudził się w zlewie, powiedział: “wiem, że nic nie wiem”. I tak wiedzą niewiedzy się wsławił. CHRYZYP Wielu nie znajdowało obrony skutecznej przed naporem…