Wojciech Olejnik, CHRZEŚCIJAŃSKA WIZJA SPORTU – REMEDIUM NA JEGO WSPÓŁCZESNE PROBLEMY (cz.2)

Opublikowano: Opublikowano w: Sport

Tekst: Wojciech Olejnik | Doniesienia mediów związane z aferami wewnątrz środowisk sportowych mogą osłabić znaczenie wartości rywalizacji sportowej w oczach wielu kibiców. Czy jednak dyskredytują one etos sportu jako całości? Przekonanie tego rodzaju byłoby krzywdzące dla szeregu działaczy i sportowców, którym drogie są ideały szlachetnej rywalizacji. Sport, zarówno ten amatorski jak i zawodowy, wnosi w kulturę szereg znaczeń pozytywnych. <czytaj dalej>

Wojciech Olejnik, CHRZEŚCIJAŃSKA WIZJA SPORTU – REMEDIUM NA JEGO WSPÓŁCZESNE PROBLEMY (cz.1)

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Sport

Pierwszą, najbardziej konkretną funkcją sportu jest rekreacja. W jej zakres wchodzą „(…) zajęcia o treści ruchowej, którym człowiek oddaje się z własnych chęci, dla wypoczynku, odnowy sił, rozwoju własnej osobowości”. Do zajęć rekreacyjnych zaliczmy gimnastykę ruchową, ćwiczenia kondycyjne w terenie, pływanie, narciarstwo, jogging. Systematyczna rekreacja polepsza sprawność fizyczną i łagodzi skutki chorób cywilizacyjnych. <czytaj dalej>

Rok 2016…

Opublikowano: Opublikowano w: Kultura, Polityka, Społeczeństwo, Sport

Kończący się właśnie 2016 rok dla wielu kojarzy się z przełomowymi wydarzeniami w polityce, tragicznymi zamachami w Europie, niekończącą się sagą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, Światowymi Dniami Młodzieży, czy w końcu z Igrzyskami Olimpijskim w Rio. Gdybyśmy mieli 31 grudnia 2015 roku przewidywać tok zdarzeń to z pewnością różniłby się on od tego, co […]