Klaudia Karpiel, Kobiety marca

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Bywają kobiety które przeglądają się w kalendarzu, szukając własnego miejsca urodzenia, niekiedy celu, by móc nazwać się chociaż po imieniu. Bywają kobiety, które odczytują się w marnej prasie, wyrywając życie z kontekstu, by zapobiec jakiejś stracie. Pragną być opiewane na każdej stronie, choć żaden tytuł nie świadczy prawdziwie o niej. Czasem stają się popularną, a […]

W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ (wiersz wybrała Maria Lisewska-Jaworska)

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Czemu ta przepaść, która braci dzieli Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli, Tak jest bezbrzeżną, jako oceany, A taką straszną, jak rozwarte rany?… Czemu jej zrównać, zapełnić nie mogą Wybuchy pomsty ogniów swych pożogą? Czemu jest zawsze, jak rozpacz, bezdenna, A jak nienawiść, okropna, płomienna? ∗ ∗ ∗ Krwią swoją ludzkość zalewa ją co dnia W […]

Wisława Szymborska, MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA

Opublikowano: SkomentujOpublikowano w: Poezja sensu stricto

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne, czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne – co świat ma z dwoj­ga lu­dzi, któ­rzy nie wi­dzą świa­ta? Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi, pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni, że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co? za nic; świa­tło pada zni­kąd – dla­cze­go wła­śnie na tych, […]