Język

Cytat dnia

In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Filium suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum. (1J 4, 9) – W tym objawiła się miłość Boga do nas, że zesłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki niemu żyli. (tłum. Zofia Sarnecka)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.