Wydarzenia

Konferencja: „Ulepszanie Człowieka – Perspektywa Filozoficzna” 25 kwietnia

Ogólnopolska konferencja naukowa:
„Ulepszanie człowieka – perspektywa filozoficzna”.
Kraków, środa 25 kwietnia 2018, ul. Bernardyńska 3, Aula.

Organizatorzy: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
oraz Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie

PROGRAM KONFERENCJI:

09:00-09:05 Otwarcie konferencji: ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII; dr hab. Piotr Duchliński (AIK)

09:05-09:30 Wprowadzenie do konferencji: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII: Filozofia wobec ułomności człowieka

Sesja I

09:30-09:55 prof. dr hab. Jerzy Kopania (AT), prof. dr hab. Maria Nowacka (IMW)
Od unieśmiertelnienia człowieka do śmierci cywilizacji

09:55-10:20 dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL
Zadania eudajmonizmu personalistycznego wobec zagrożeń ideologii i praktyki transhumanizmu

10:20-10:45 ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII
Dlaczego człowiek a nie post-człowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu

10:45-11:00 Pytania

11:00-11:20 Przerwa

Sesja II

11:20-11:45 dr Jarosław Kucharski (AIK)
W stronę aksjologicznie neutralnego pojęcia human enhancement

11:45-12:10 dr Sebastian Gałecki (AJD)
Ulepszanie czy przekraczanie natury? O różnicy pomiędzy enhancement a transhumanizmem

12:10-12:35 ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB (UPJPII)
Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka

12:35-12:50 Pytania

12:50-13:55 Przerwa obiadowa

Sesja III

13:55-14:20 ks. mgr lic. Roman Sala (UPJPII)
Medycyna klasyczna wobec fenomenu ulepszania człowieka

14:20-14:45 ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJPII
Ulepszanie człowieka przy użyciu nowych technologii – perspektywa filozoficzna

14:45-15:10 ks. dr hab. Piotr Aszyk SJ (PWTW)
Dyskretna pochwała niedoskonałości

15:10-15:25 Pytania

15:25-15:45 Przerwa

Sesja IV

15:45-16:10 dr Anna Bugajska (WSE)
„Religia” ulepszania: Od evantropii do nieśmiertelności

16:10-16:35 dr hab. Piotr Duchliński (AIK)
Jaki obraz świata zakłada transhumanizm? Uwagi metateoretyczne

16:35-17:00 dr Adriana Warmbier (UJ)
Czy „posthumanizm” jest nowym projektem etycznym?

17:00-17:15 Pytania

17:15-18:00 Dyskusja Panelowa. Udział biorą: Piotr Duchliński (prowadzenie), Teresa Grabińska, Maria Nowacka, Jerzy Kopania, Tadeusz Biesaga, Grzegorz Hołub

WSTĘP WOLNY