Poezja sensu stricto

Tatusiowi!

 

Dziękuję, że znosiłeś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłeś coś z niczego,
że dawałeś, mając puste kieszenie,
że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,
że kochałeś, gdy kochać się nie dało,
że mnie wychowałeś
i że to wszystko Ci się udało.

 

źródło: 

http://zyczenia.tja.pl/zyczenie,dziekuje-ze-znosiles-to