Nauka,  Zdrowie i harmonia

Skuteczna metoda leczenia bezpłodności

Naprotechnologia (ang. Natual Procreative Technology NPT) jest dziedziną nauki, która zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia kobiet, szczególnie w okresie prokreacyjnym. Jest także nową metodą diagnostyki i leczenia bezpłodności, zasługującą na uwagę ze względu na wysoką skuteczność, podmiotowe traktowanie par małżeńskich oraz specjalistyczną opiekę nad rodziną przed narodzinami do momentu rozwiązania.

NPT stosuje się coraz powszechniej ze względu na wysoką skuteczność mierzoną liczbą urodzeń dzieci (ok. 50 proc. u par niepłodnych, które poddały się proponowanemu pełnemu leczeniu). Na szczególną uwagę w tej metodzie zasługuje holistyczny, trójetapowy schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Etap początkowy (od 2-6 miesięcy) obejmuje identyfikację problemu m.in. poprzez interpretację kart obserwacji cyklu, badania biochemiczne (profile hormonalne skorelowane z obserwacjami cyklu), ultrasonograficzne (w tym monitorowanie owulacji), badanie nasienia (z poszanowaniem zasad moralnych), diagnostyka zabiegowa (laparoskopia bliskiego kontaktu, histeroskopia, selektywna histerosalpingografia). Etap drugi – leczenie (od 1-6 miesięcy) – farmakologiczne oraz zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastyki narządów rodnych i inne. Trzeci etap – utrzymanie 12 efektywnych „dobrych” cykli. W tym okresie obserwuje się przebieg prawidłowego krwawienia, rozwoju śluzu, owulacji, długości trwania oraz jakości fazy poowulacyjnej, prawidłowego stężenia hormonów (zapis cyklu menstruacyjnego odbywa się przy użyciu narzędzia jakim jest model Creightona, oparty na naturalnej wystandaryzowanej metodzie owulacyjnej Billingsów).
Standaryzacja, czyli jednolity na całym świecie system oznaczeń obserwowanych objawów, jest kluczem systemu – wyróżnia metodę od innych metod naturalnych, ponieważ znacznie podnosi skuteczność i pozawala oprzeć na nim leczenie. Standaryzacja obejmuje zarówno jednolity na całym świecie sposób prowadzenia obserwacji jak i proces kształcenia instruktorów i użytkowników metody. Obserwacji poddaje się biomarkery takie jak: ilość i jakość śluzu szyjkowego oraz inne wydzieliny, długość cyklu menstruacyjnego i jego faz, występowanie dnia szczytu (owulacja), zmienność występowania krwawienia, plamienie przedmenstruacyjne oraz brązowe lub czarne plamienie kończące miesiączkę.)
Naprotechnologia pozwala pacjentom stawać się aktywnymi uczestnikami procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Okazuje się, że w wielu przypadkach niepłodność nie dotyczy tylko jednej ze stron – samej kobiety lub tylko mężczyzny – ale konkretnego małżeństwa, dlatego diagnostyką i leczeniem obejmuje się kobietę i mężczyznę jednocześnie. Przed leczeniem pary biorą udział w sesji wprowadzającej, podczas której zapoznają się z metodą, następnie podejmują decyzję o włączeniu się do uczestnictwa w nim.

Źródło: (z materiałów broszurowych Po-life 2010, Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka: „NaProTECHNOLOGIA” lek. med. D. Mikuła-Wesołowska, dr n. med. Cz. Szeląg

Opracowanie: Dorota Kumorek