Społeczeństwo

O wolontariacie słów kilka

Tekst: Urszula Białka. Wolontariat jest pewnego rodzaju misją, którą człowiek podejmuje na rzecz drugiej osoby. Jest to piękne działanie pokazujące, że istnieją ludzie dobrego serca, i co najważniejsze dowodzi tego, że potrzebujący pomocy nie zostają sami ze swymi problemami. Mogą liczyć na pomoc wolontariuszy.

Najpiękniejsze w tym wszystkim jest na pewno to, że oferowana pomoc jest bezinteresowna. Osoba decydująca się poświęcić swój czas, pracę i energię nie domaga się zapłaty za to, co robi. A w zamian otrzymuje coś więcej – satysfakcję ze swego działania! Ponadto wolontariusz zdobywa nowe doświadczenia, poznaje różne sytuacje, i być może staje się wrażliwszy na otaczający go świat. Praca wolontaryjna umożliwia poznanie różnych ludzi, przez co osoba pomagająca ubogaca się społecznie i duchowo.

Wolontariatem mogą być objęci ludzie w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Myślę, że najwięcej pomocy, a przede wszystkim wsparcia psychicznego potrzebują osoby chore na ciężkie, przewlekłe i nieuleczalne choroby. Zazwyczaj przebywające w hospicjum, kiedy rodzina nie jest w stanie sobie poradzić sama, bądź stan chorej osoby wymaga stałej opieki lekarskiej. Taka praca jest ciężka i nie każdy człowiek ma do tego predyspozycje, tzn. nie każdy byłby w stanie udźwignąć taki ciężar jakim jest patrzenie na ludzkie cierpienie. Zatem wolontariusz podejmujący się pracy w takim miejscu musi być silny psychicznie. Dla osób przebywających w hospicjum czy też w szpitalu przez kilka, kilkanaście miesięcy kontakt z wolontariuszami jest bardzo cenny. Chorzy mogą choć przez chwilę zapomnieć o swoim bólu, cierpieniu, a to, że ktoś spoza personelu placówki interesuje się ich sytuacją zapewne jest dla nich czymś bardzo ważnym. Odwdzięczają się szczerym uśmiechem, a to jest najpiękniejszy dar dla wolontariuszy.
Innym miejscem, w którym praca wolontaryjna jest bardzo istotna są różnego rodzaju placówki dla osieroconych dzieci i młodzieży. A każda dodatkowa pomoc jest mile widziana, ponieważ zazwyczaj jest dużo pracy przy wychowankach (odrabianie lekcji, organizowanie czasu wolnego itp.). Sama miałam możliwość być wolontariuszem w Domu Dziecka. Dzięki temu doświadczeniu poznałam różne sytuacje z jakimi zmagają się ludzie. Uświadomiłam sobie jakie mam szczęście, że mieszkam w domu rodzinnym. Dzięki temu wolontariatowi poczułam, że jestem komuś bardzo potrzebna i że ktoś czeka na moją pomoc.

Myślę, że wolontariat jest czymś bardzo cennym w dzisiejszych czasach. Stwarza możliwości, chociażby w niewielkim stopniu poprawy życia innym ludziom. Wystarczy nawet niewielki gest, aby pomóc. Czasami wystarczy tylko zwykła rozmowa. Praca wolontaryjna musi wyjść z własnej inicjatywy wolontariusza, wtedy jest bardziej wartościowa. Oferując miłość, wraca ona z podwojoną siłą, przecież kiedyś też możemy potrzebować czyjegoś wsparcia.

volunteer-652383_640v2