Poezja sensu stricto

Małgorzata Wiernasz, Wiersze

Tekst: Małgorzata Wiernasz | Grafika: Katarzyna Ociepska |

 

 

Monady

Postanowiły petycję u Leibniza złożyć,
by tezę o klimatyzacji zechciał im założyć.
Bo gdy jakaś monada
jest słaba albo blada,
okna sobie nie może otworzyć.

 

Stoik

Podziwiano pewnego stoika,
że go z zewnątrz nic nie dotyka,
ni smutki, ni radości,
więc dlaczego się złości,
gdy nie może otworzyć słoika?